Om os

Grundejerforeningen for Fortunen            og nærmeste omegn af 1921

Om grundejerforeningen


Grundejerforeningen blev etableret i 1921. Dengang var området præget af opdyrkede marker med Dyrehavegård i sin midte, og langs grusvejene heromkring lå spredt nogle helårshuse og hist og her et sommerhus.


Det har ændret sig siden og nærheden til den smukke Jægersborg Dyrehave har altid præget foreningens virke, og den har glædet medlem- merne gennem alle år. Hotel Fortunen, staldene med de mange heste, fredsskoven og Fortunfortet er andre centrale elementer.


Grundejerforeningens område er historisk betinget og omfatter 152 ejendomme:

  • Alle ejendomme på Ved Fortunen, Gustav Adolphsvej, Fortunfortvej
  • Dyrehavegårdsvej (alle lige husnr.), Trongårdsvej nr. 12-30 og nr. 3-51,
  • Klampenborgvej 102-106 og Hjortekærsvej 4-14.


Foreningens formål er at afholde selskabelige sammenkomster og foredrag samt varetage medlemmernes fælles interesser over for kommunen.


Medlemskab af foreningen er frivilligt.

Kontakt bestyrelsen:

bestyrelsen@gf-fortunen.dk


Bliv medlem:

Skriv en e-mail til: kasserer@gf-fortunen.dk


Information til ejendomsmæglere:

Vedtægter

Seneste regnskab

'Velkommen til' (infobrev til nye beboere)

Yderligere information til ejendomsmæglere

Info om snerydning

Tilmelding til serviceordningen

Bestyrelsen:


Formand: Kasper Christiansen

kc@maceramics.com

Gustav Adolphs Vej 2

tlf; 30 82 71 84


Næstformand:Helge Tøttrup

villa_fortuna@hotmail.com

Ved Fortunen 20

tlf: 45 88 25 10


Kasserer: Caroline Alfthan

caroline.alfthan@hotmail.com

Alfthan Gustav Adolphsvej 16

tlf: 45 88 67 90


Webmaster: Claus Klein-Ipsen

claus@klein-ipsen.com

Dyrehavegårdsvej 38

tlf: 26 30 60 50


Søtransport og visuel koordination:

Michael Rosenlev Jensen

michaelrosenloev@gmail.com

Klampenborgvej 104

tlf: 21 25 52 60

 

Suppleanter:


Louise Ry

ry@proposition.dk

Fortunfortvej 2B

tlf: 40 41 35 02

 

Carsten Valentin

carsten@mollgaarden.dk

Dyrehavegaard, Trongårdsvej 12A


Suppleanter er inviteret med til alle bestyrelsesmøder.