Seneste nyt

Grundejerforeningen for Fortunen            og nærmeste omegn af 1921


Informationsoversigt

Dato

Indhold

17. januar 2021

Formandens beretning 2020 med alt om paneldebat, opsigelsen af vores serviceaftaler med kommunen, trafikforhold nu og i fremtiden, juletræstænding og det kommende 100 års jubilæum. 

14. januar 2021

Regnskab for perioden 1/4-2019 - 31/3-2020 med kommentarer.

20. juni 2020

Vedligeholdelsesarbejde på Dyrehavegårdsvej vil finde sted i perioden 29. juni - 18. september 2020. Grundejere har modtaget dette brev: Redigeret eksempel. Vejarbejdet kan påvirke alle i grundejerforeningen, som benytter sig af Dyrehavegårdsvej. 

2. april 2020

Pga. coronasituationen udsættes generalforsamlingen til september. Ny dato kommunikeres, så snart vi har aftale herom med Hotel Fortunen. 2019/20 regnskab vil som vanligt kommunikeres på hjemmesiden, så snart det er færdigt (forventes tidlig maj).

29. februar 2020

Nyhedsbrev nr. 4 fra kommunen om den aktuelle byudvikling på og omkring Dyrehavegårds Jorder og i traceet langs motorvejen.

Det er altid muligt at følge med i udviklingen i områderne på: https://www.ltk.dk/erhverv/by-og-erhvervsudvikling/dyrehavegaard-og-traceet

4. februar 2020

Invitation til 'Slå Katten af Tønden' på Dyrehavegård søndag d. 23. februar kl. 14:00Sted: ”Dyrehavegård”, Trongårdsvej 12.

25. november 2019

Formandens årsberegtning (fra generalforsamlingen), grundejerforeningens seneste regnskab og driftsregnskab for serviceordningen.

30. september 2019

Invitation: Orienteringsmøde hos Novozymes om aktiviteterne, der planlægges langs naturstien på Dyrehavegårds Jorder. Tidspunkt: 28. oktober 2019, kl. 19-21.

25. maj 2019

Mindre støj? Færre indbrud? Økonomisk vækst? Grøn omstilling? Pensionsreform? Din chance til at høre på og stille spørgsmål til politikerne. Indbydelse til paneldebat på K-Nord i anledning af folketingsvalget.

7. maj 2019

For at bekæmpe indbrud og øge trygheden i vores nærområde, anbefaler bestyrelsen alle medlemmer at tilmelde sig Nabohjælp. Mange har allerede gjort det. Tilmelding tager kun et par minutter. Benyt dette link:

https://nabohjaelp.botrygt.dk/

4. maj 2019

Invitation til borgermøde om indbrudsforebyggelse i Lyngby-Taarbæk.

24. april 2019

Regnskab for perioden 1.4.2018 - 31.3.2019 (xls ark).

23. april 2019

Invitation til generalforsamling, torsdag den 9. maj kl.18.00 på Hotel Fortunen,
Ved Fortunen 33, 2800 Kgs. Lyngby.

19. november 2018

Yderligere oplysninger omkring service aftale gennem grundejerforeningen.

14. november 2018

VIGTIGT: Serviceaftale gennem grundejerforeningen til kr. 500 inkluderende snerydning, saltning, fejning og tømning af rendestensbrønde.

Forudsætter en 100% tilslutning (tilmelding) blandt dem, der enten bor på en privat fællesvej eller har en grund, der støder op til en privat fællesvej.

23. oktober 2018

Invitation til juletræstænding og efterfølgende glögg og æbleskiver: Søndag d. 2/12 kl. 16:30 ved juletræet ved sydenden af Dyrehavegårdsvej.

24. august 2018

Invitation til et nabotræf: Søndag d. 26/8 kl. 14 i haven til Fortunparken 34.

14. august 2018

Invitation til fernisering: Fortunfortet lørdag 18/8 kl 14. Billedhugger Stine Ring Hansen. Udstillingsperiode 18/8 - 9/9.

1. juli 2018

Opdatering om hvad sker der på Dyrehavegårds Jorder og i tracéet:    Nyhedsbrev fra Lyngby-Taarbæk Kommune.

25. maj 2018

Formandens beretning ved generalforsamling 2018.

25. maj 2018

Referat fra generalforsamlingen d. 14. maj 2018.

25. maj 2018

Udbygningsaftale Dyrehavegårds Jorder.

4. maj 2018

Driftregnskab og status for perioden 1. april 2017 - 31. marts 2018,

16. april 2018

Invitation til generalforsamling mandag den 14. maj 2018 kl 18 på Hotel Fortunen.

4. februar 2018

Referat bestyrelsesmøde 23. januar 2018.

1. februar 2018

Velkomstbrev til nye naboer.

22. januar 2018

Standard information til ejendomsmæglere.

14. januar 2018

Driftsregnskab og status perioden 1.4.2016 - 31.2.2017.

12. november 2017

Invitation til juletræstænding d. 3. december kl. 16.30.

5. november 2017

Invitation til paneldebat på K Nord torsdag den 9. november kl 19:30.

Vi får besøg af 8 af vores vigtigste lokalpolitikere.


Fokus vil være lokalpolitikkens betydning for netop vores område.

 

Det er derfor meget vigtigt, at vi møder talstærkt op så vi ikke sender et signal om, at vi er ligeglade med vores område. Politikerne skal føle, at vi engagerer os og reagerer når de rammer vores område.

 

Aftenen vil ikke kun handle om trafik og byggeri. Der vil også blive debatteret andre relevante emner.

 

I det vedhæftede dokument præsenteres kandidaterne.

 

Der er links til yderligere præsentation på TV2’s og DR’s hjemmeside, samt deres eller partiets Facebook/hjemmeside

På TV2’s og DR’s hjemmeside kan du se hvilken kandidat du er mest enig i.

 

Hvis I allerede nu har spørgsmål, som du ønsker politikerne skal svare på, kan I frit sende dem til os.

 

Vi har som bestyrelse arbejdet hårdt for at pleje vores interesser, og er stolte af, at det er lykkedes at få så mange af de vigtigste lokalpolitikere til at mødes med os.

 

Nu håber vi at se så mange af jer som muligt på Knord torsdag den 9. november kl. 19:30-21:30. Det er lokale 407 og der er indgang ad Trongårdsvej.

 

Overbevis jeres naboer om at de skal komme. 

 

Med venlig hilsen

 

Kasper Christiansen

Formand

4. november 2017

Svar på referat til dialogmøde. Indeholder en meget af det materiale, som blev præsenteret på grundejerforeningsmødet (arrangement) om trafik d. 26. okt.

12. oktober 2017

Invitation til arrangement om trafik kl. 19:30 d. 26. okt. på Hotel Fortunen


Notater, referater og bilag:


Udvalgte sider kmb_2017-10-05_referat_og_bilag

Udvalgte sider kmb_2017-04-06_referat_og_bilag

Udvalgte sider tmu_2017-03-22_protokol_med_bilag

Udvalgte sider tmu_2017-02-22_referat_og_bilag

Udvalge sider kmb_2016-12-22_referat_og_bilag

Notat Hvide Trongaard kryds

Udvalgte sider tmu_2016-12-06_referat_og_bilag

Udvalgte sider tmu_2017-09-20_protokol_med_bilag_1-6

Udvalgte sider tmu_2017-09-28_referat_med_bilag

Via Trafik 2. dec 16 Stor mertrafik

Rundkørsler

Via Trafik 15. marts 17 med Hvidegaard

Via Trafik 18. feb 17 Rundkørsel

Via Trafik 18. nov 16 Hovednotat

10. august 2017

Referat fra bestyrelsesmøde

1. august 2017

Nabotræf.  Igen i år inviteres til et nabotræf, hvor vi kan hygge os og lære hin¬anden lidt bedre at kende - og hvor kvarterets børn og børnebørn kan finde nye legekammerater. Men det er absolut ikke kun for børnefamilier.

15. juli 2017

Isteddagen. Indbydelse til fejring af Isteddagen på Fortunfortet d. 25. juli 2017, kl. 19.00-20.00.

22. maj 2017

Referat fra bestyrelsesmøde

11. maj 2017

Referat fra generalforsamlingen den 8. maj 2017.

22. april 2017

Invitation til generalforsamling d. 8. maj kl. 18.30 på Hotel Fortunen

19. februar 2017

Tilbagemelding til kommunen om trafiksanering på Trongårdsvej vest for Hjortekærsvej.Trafiksaneringen for Trongårdsvej vest for Hjortekærsvej blev ikke behandlet på dialogmødet den 31. januar. Bestyrelsen har derfor fremsendt vedlagte selvstændige tilbagemelding vedrørende denne del af foreningens område til forvaltningen med henblik på, at den kan indgå i den videre behandling af trafiksagen.

9. februar 2017

Tilbagemelding til kommunen fra dialogmøde om trafik. Som aftalt har bestyrelsen dd. fremsendt tilbagemeldingen til forvaltningen. Vi forventer at sagen behandles på et møde i trafikudvalget den 22.. Der er dog tvivl om det kan nås. Vi vil selvfølgelig følge sagen og løbende informere om udviklingen her på siden.

Der er indsendt 16 tilbagemeldinger. For at sikre, at alt er kommet med i tilbagemeldingen, vil vi bede jer se dokumentet igennem og tjekke, at jeres bilag er med og ikke landet et sted i cyberspace. Giv besked, hvis noget mangler, så vi hurtigst muligt kan få rettet op.

7. februar 2017

Fastelavnsfest. Indbydelse til den traditionsrige fastelavnsfest. Arrangementet løber af stablen den 26. februar kl. 14.00 på Dyrehavegård.

31. januar 2017

Stor tak fra bestyrelsen for et konstruktivt dialogmøde. Som aftalt vil jeg bede jer senest søndag d. 5. februar indsende kommentarer til vores fælles tilbagemelding til kommenen på mail til Steen@Wenske.dk OG caroline.alfthan@hotmail.com. Skriv 'Dialogmøde' i emnefeltet.


Bestyrelsen vil hurtigst muligt herefter samle og - i den udstrækning det er muligt - strukturere kommentarerne, således at de kan indgå i den fortsatte politiske proces i kommunen. Svaret vil samtidig blive offentliggjort her på siden.

23. januar 2017

Dialogmøde om trafik. Indbydelse til møde, der afholdes på Knord, Trongårdsvej 44 (indgangen ved svømmehallen) den 31. januar kl. 19.30 til 21.00.

22. januar 2017

Rapport om trafik i vores område. I materialet fra kommunen (se 18. januar) er rapporten deværre ulæselig. Vedlagte rapport skulle være bedre.


Bestyrelsen er p.t. ved at finde lokaler til dialogmødet den 31. og vender tilbage med den endelige indbydelse i morgen, når vi har fundet et egnet sted.

18. januar 2017

Dialogmøde. Indbydelse til dialogmøde om trafiksanering i vores område. Mødet vil finde sted 31. januar kl. 19.30 til 21.00 på Trongårdsskolen. Indbydelsen udsendes på mail (og hard copy til medlemmer, der ikke har mail-adresse) i løbet af weekenden.


Referat fra mødet i kommunalbestyrelsen den 22. december, hvor skitseforslaget blev vedtaget. Vores sag findes på side 27 og den tilhørende rapport på side 314 og fremefter (Rapporten kan desværre ikke læses, hvis man bruger Internet Explorer - vælg derfor en anden browser).

17. januar 2017

Bestyrelsesmøde nr. 4. Referat

22. december 2016

Kommunalbestyrelsen har godkendt de trafikale skitseprojekter, der udspringer af den nødvendige trafiksanering som følger af DTU-udbygningen og Novozymes. Saneringen omfatter, som det fremgår af Referat fra møde i kommunalbestyrelsen samt liste over bemærkninger til løsningen, også vores område.


Det er blevet en del af beslutningen, at Ved Fortunen lukkes ved Hjortekærsvej forudsat, som det hedder i referatet fra kommunalbestyrelsesmøde, at der findes en løsning for lokaltrafikken i området. Samtidig vil kommunen påbegynde en nedklassificering af Ved Fortunen til privat fællesvej.


Bestyrelsen er indkaldt til møde med forvaltningen den 17. januar, hvor vi vil drøfte situationen. På mødet med forvaltningen vil den lokale trafikløsning blive drøftet nærmere herunder nedklassificeringen, lukningen samt ensretning af Ved Fortunen (kørselsretning mod øst) på det lille stykke foran ponyudlejningen for samlet set at reducere trafikken i området.

7. december 2016

 

Møde i Miljø og Teknikudvalget. Der har den 6. december været møde i trafikudvalget, hvor trafiksaneringen i vores område blev besluttet. Desværre kom ensretningen af Ved Fortunen ikke med i denne omgang men blev sendt i udvalg. Bestyrelsen arbejder videre på at få ensretningen besluttet. Derudover vil bestyrelsen hurtigst muligt tage stilling til, hvordan vi skal forholde os til, at Ved Fortunen nedklassificeres til privat fællesvej. Referat fra Miljø og Teknikudvalgets møde.

16. november 2016

Juletræstænding.Traditionen tro vil vi også i år markere den årlige tænding af juletræet og invitere alle - med eller uden børn - til at tænde træet sammen med os. Vi vil gerne se jer søndag d. 27. november 2016 kl. 16.30 på hjørnet af Dyrehavegårdsvej, Ved Fortunen og Trongårdsvej.


Tilmelding skal ske via mail til Caroline caroline.alfthan@hotmail.com og I bedes angive ca. hvor mange børn og voksne, I forventer at deltage med. Efter fællessang vil der blive serveret gløgg (kakao til de små) og æbleskiver på Trongårdsvej 13a. Det koster kr. 25 pr. voksen at deltage. Børn er gratis.


15. november 2016

Novemberbrev. Bestyrelsen informerer i Novemberbrevet om sit arbejdet siden generalforsamlingen i maj.


10. november 2016

Møde med kommunen om trafik. Den 1. november blev der afholdt møde på rådhuset med borgmester, viceborgmester, forvaltningen og relevante grundejerforeninger og beboerforeninger samt Novozymes om forslag til forbedring af trafikafviklingen ved Dyrehavegårds jorder. Til mødet blev vi præsenteret for kommunens mødeoplæg og et oplæg fra Viatrafik om trafikafviklingen i området. Vi har modtaget et mødereferat, og vi har dags dato afgivet høringssvar.


10. november 2016

Bestyrelsesmøde nr. 3. Der er afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Referat.

 

10. november 2016


Bestyrelsesmøde nr. 2.  Referat

17. august 2016

Nabotræf 3. september: Der afholdes nabotræf hos Annette Hartung, Fortunparken 34, hvor alle er velkomne - også børnene. Indbydelse.

27. juni 2016

Orientering fra kommunen: Hvad sker der på Dyrehavegårds jorde?


4. Juni 2016

Generalforsamling 2016: Referat, regnskab samt præsentation fra Novozymes.

 

31. marts 2016

Idemøde: Novozymes inviterer til idémøde om hvad Novozymes læringscenter og natursti skal bruges til i fremtiden. Mødet finder sted i Chr. Winther Salen d. 31. marts kl. 19-21.00.


22. marts 2016

Høringssvar: Foreningen afgiver høringssvar vedr. lokalplan 264, som omhandler Novo Zymes erhvervsområde på Dyrehavegårds Jorder

8. marts 2016

Foreningen skal afgive høringssvar til lokalplan 264, som omhandler Novo Zymes erhvervsområde på Dyrehavegårds Jorder. Der er frist den 22. marts og hvis du har kommentarer modtager vi dem gerne.

12. januar 2016

Invitation til fastelavn: Kom - store og små - og slå katten af tønden den 7. februar kl. 14.00 på Dyrehavegård.

15. december 2015

Brev til kommunen: Trafik- og parkeringsproblemer i området ved Fortunen og Fortunvænget.

10. december 2015

Høringssvar: Ideer og forslag til VVM-redegørelse i forbindelse med Novo Zymes byggeri på Dyrehavegårds jorde.

30. november 2015

Høringssvar: Nyt regulativ for husholdningsaffald.

13. november 2015

Novemberbrev: En kort status på bestyrelsens arbejde siden generalforsamlingen den 26. maj 2015.

20. september 2015

Høringssvar: Forslag til Kommuneplantillæg 14a/2013: Tracéet langs Helsingørmotorvejen. Link til høringssvar.

18. maj 2015

Generalforsamling: Referat samt referat fra møde med borbmester, Sofia Osmani.

26. maj 2014

Generalforsamling: Referat og regnskab

Maj 2013

Generalforsamling: Referat.

1. november 2012

Serviceaftale med kommunen. Aftale om oprensning af brønde.

Maj 2012

Generalforsamling: Referat.

Maj 2011

Generalforsamling: Referat. På mødet blev vedtægterne revideret idet §18 (jf. referat) blev udvidet med flg. pasus: Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for indgåede økonomiske og juridiske forpligtelser, derimod hæfter foreningen alene med formuen.

Juni 2010

Generalforsamling: Referat.

13. august 2009

Nedklassificering af Ved Fortunen til privat fællesvej.


Kommunens planer om nedklassificering af Ved Fortunen til privat fællesvej har naturligvis afstedkommet mange protester indsendt til kommunen fra de berørte grundejere. Flere grundejere har rettet henvendelse til bestyrelsen for at rette en fælles indsigelse mod kommunens beslutning. Bestyrelsen har på et møde drøftet kommunens beslutning og har udfærdiget en skrivelse tilsendt Teknisk Forvaltning.

Maj 2009

Generalforsamling: Referat.

Maj 2008

Generalforsamling: Referat.

Maj 2001

4. juni 1999

Ordensregler:I referatet fra generalforsamlingen henstiller bestyrelsen til, at medlemmerne generelt viser hensyn ved brug af støjende manskiner - herunder græsslåmaskiner - og anbefaler, at lørdag eftermiddag og hele søndagen holdes fri for støjende adfærd.