Historie

Grundejerforeningen for Fortunen            og nærmeste omegn af 1921

Opfordring til indsamling


Grundejerforeningen vil gerne opfordre til en fortsat indsamling af dette historiske materiale - både tekst og billeder. Grundejerforeningen ser gerne dels en opdatering af dette værk med flere historiske billeder fra dengang, og dels en fortsættelse på dette værk - en fortsættelse, der beskriver udviklingen efter krigen og udbygningen af vores område. Her vil vi også gerne opfordre nye "fortunere" til at bidrage. Vi vil meget gerne have lov til at tage digitale kopier (scanne) af eventuelt billedmateriale, ligesom vi gerne modtager tekstmateriale i både trykt (kopi) eller digital form. Birte Bang har allerede givet et bidrag til en sådan opfølgning, som det fremgår nedenfor.


Hvis du sidder inde med materiale og ønsker at stille dette til rådighed for grundejerforeningen, eller har andre spørgsmål i denne forbindelse, bedes du kontakte:


Steen Wenske Pedersen

Trongårdsvej 13,

Tlf. 40 21 22 94,

e-mail: steen@wenske.dk


Modtaget materiale vil først blive lagt på hjemmesiden, når det fremtræder som et samlet hele, idet vi håber på en lang række bidrag, der fortjener at blive samlet.

Lokalhistorie


Der er sket meget siden grundejerforeningen blev etableret i 1921. Hvor området dengang var præget af opdyrkede marker med Dyrehavegård i sin midte, og der langs grusvejene lå spredt nogle helårshuse og hist og her et sommerhus, så er der i dag væsentligt tættere bebygget. Ikke kun i vores egen grundejerforening, er der sket en væsentlig udbygning, men også de omkringliggende villakvarterer har sat deres præg på området.   


Det er derfor en stor glæde, at Birte Bang tog opfordringen fra vores generalforsamling i 2005 op, og har indsamlet en stor mængde materiale fra 1930'erne og frem. Specielt de historier, som kan læses i bogen "Fortunen - Spredte minder fra de første årtier efter 1930" giver et unikt billede af den udvikling, der er sket.

 

Historier fra Fortunen


Klik for at hente Birte Bangs samling af beretninger fra området: "Fortunen - Spredte minder fra de første årtier efter 1930"


Aage Schjødt har bidraget til lokalhistorien med Beretning fra Trondgårdsvej no. 31 AHistoriske kort


Grundejerforeningen har fået adgang til en række gamle kort, som kan hentes nedenfor. Klik på årstallet.


1778    1811    1855   1878   1899   1900   1926  1942

'Udsigt fra Fortunen' er billedets titel. Mon ikke det er usigten fra der, hvor Hotel Fortunen ligger i dag, ned mod Bernstorff slot, som ses i bagggrunden?